faq |  contact |  complaints |sitemap      sawit

2019 Notis Makluman

NOTIS MAKLUMAN PEMBUKAAN DASAR PENGGAJIAN PEKERJA ASING

Pada  29 Mei 2019, Kerajaan telah mengumumkan bahawa pelaksanaan penggantian pengambilan pekerja asing bagi semua sektor termasuk sektor beku akan dilaksanakan di One Stop Center, Kementerian Dalam Negeri (OSC, KDN) bermula 1 Julai 2019

Syarat-syarat permohonan penggantian adalah seperti di Lampiran Notis Makluman

Borang dan senarai semak permohonan boleh dimuat turun dari laman portal Kementerian Dalam Negeri di alamat http://www.moha.gov.my (Borang dan Senarai Semak Pengurusan Pekerja Asing).

Sebarang pertanyaan berkaitan, sila hubungi:

Puan Lim Siew May
Penolong Setiausaha
Bahagian Penggalakan Inovasi dan Modal Insan Industri (PIMI)
Kementerian Industri Utama
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Tel: 03-88878362

Encik Muhammad Aufar bin Misbahudin
Penolong Setiausaha
Bahagian Penggalakan Inovasi dan Modal Insan Industri (PIMI)
Kementerian Industri Utama
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No. Tel: 03-88878242